Archive for the 'kadın' Category

05
Ara
09

kapitalizmin oyuncağı kadın

Saldırgan nefret düzenine dayanan tutucu ekonomilerde ev insancıl duyguları sürdüren son sığınak ortaklaşa duyguların varolabileceği son yer olarak tanımlanıyordu.Bu tanımlamayı yapanlar aile içindeki kadın erkek rollerinin kapitalizmin korunup sürdürülmesinin bir gereği olabileceğini düşünmemişlerdir.
Geleneksel ve tarihsel olarak kadınların alanı aile,ev ve kişisel ilişkileri kapsayan özel alan iken erkeklerinki resmi iş ve üretimin alanı olan kamusal alandır.Oysa kadınlar her zaman çalıştılar ve erkeklerinde hep bir kamusal alanı vardı;bu yüzden özel kamusal alan derin bağlar gizleyen ideolojik ayrımdan ibarettir.
Geleneksel aile yapısında genelde erkek evin geçimini sağlar,erkeğin maddi yükümlülüğü elinde tutması kadının evine ve erkeğe hizmet etmesini getirir.Toplumda insancıl dayanışma olarak nitelendirilen bu hizmetler kadına bir görev olarak dayatılır.Yani kadın erkeğin cinsel arzularını giderme ve çocuk doğurma görevinide üstlenmiş olu
r.Evde oturan kadın çalışmayan insan olarak nitelendirilir.Kadın işe gitmez fakat uyanır uyanmaz iş yapar.Kadın için ev iş demektir işse ev.Bu yüzden kadın ev içinde en büyük fedakarlığı yapar.Bu fedakarlık kendisini genel yaşamın dışında bırakır ve toplumsal olaylara katılmayan yeni toplumsal duyarlılıklara yabancı kalan bir insan haline dönüşmesini sağlar.Kadının kişisel ilişkilerindeki rekabeti,ev içi hırsı ne kadar çok artarsa topluma olan duyarlılığıda bi o kadar azalmış olacaktır.
Reklamlarserzeniş

Serzeniş, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından çıkartılan bir fanzindir.

iletişim

fanzinserzenis@gmail.com

Arşivler

Reklamlar