Archive for the 'politika' Category

05
Ara
09

serzeniş’ten merhaba…

İnsan ilişkilerinin metalaştığı, kapitalizmin her gün yeniden üretilmesi sorunun insanlığın özgürleşmesi sorunun önüne koyulduğu, tüketmenin “özgürlük” olarak pazarlandığı, sanatın, kültürün asli anlamlarından koparıldığı bir çağda yaşıyoruz. Bu çağda yaşayan insanlar kendi hayatlarına kendileri biçim veremiyor. Nesnesi olduğu hayatın öznesi olmasına izin verilmiyor. Ancak çevresindeki bütün mesajlar, kendisini özne gibi hissetmesi için tasarlanıyor. Tükettikçe, düzene bağlandıkça, düzen tarafından kullanıldıkça özneleşeceğini sanan birey her gün kitle toplumunun içinde biraz daha eriyor.
Piyasalaşma yaşamın her alanını ele geçiriyor. Piyasalaşan medya niteliksizleşiyor, araçsallaşıyor. Rekabetçi medya kuruluşları için kamu yararı ilkesi masal oluyor. Her şey daha fazla reyting için yapılıyor. İlkesizlik genel ilke halini alıyor. Piyasalaşan eğitim, eğitimin asıl amacını unutturuyor. Eğitimi hak olmaktan çıkartıp, parayla alınıp satılabilen bir mal haline getiriyor.
Politika hayatın her alanından soyutlanıyor. İnce ince hesaplanan planlarla, eğitim taktikleriyle olmadı darbelerle yapılan bu apolitizm harekatı, insanların hayata müdahale etme hakkını ellerinden alıyor. Politikayla ilişkisi kestirilen bilim evcilleştiriliyor, sanat metalaştırılıyor.
Egemenler tarafından çok önemsenen bu apolitizm harekatı özellikle üniversitelerde itinayla uygulanıyor. Geçmişten bugüne toplumsal eşitsizlik ve adaletsizliklere başkaldırılarda en duyarlı kesimi oluşturan üniversite öğrencilerinin politikayla ilgilenmemesi için YÖK gibi bir kurum kurulabiliyor.
Kısacası kötü zamanlarda yaşıyoruz. Ancak bizden kötü zamanlarda yaşayanların, bizden daha iyi gelecekleri tahayyül ettiğini, bu gelecekler için mücadele ettiğini de biliyoruz. Biz de elimizden geldiğince bu düzenin pisliklerini gösterip, temiz bir gelecek için yazılar yazacağız. Fanzimizi bu yazılarla çıkaracağız. Sistemden rahatsız olan herkesin yazıları bu fanzinde yer alabilecek.  Şiir, öykü ve denemeler de bu sayfalarda yer alacak.
Bu fanzin aracılığıyla bu sisteme bir serzenişte bulunuyoruz. Serzeniş’imizi büyütmemiz, büyütmeniz dileğiyle…

Serzeniş

Reklamlarserzeniş

Serzeniş, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından çıkartılan bir fanzindir.

iletişim

fanzinserzenis@gmail.com

Arşivler

Reklamlar